area_41

 

   Præsentation

   Servitutter

   Vedtægter

   Bygnings- og haveregler

   YouSee aftale

 

   Bestyrelsen

   Generalforsamling - beretning/referater

   Generalforsamling - regnskab

   Behandling af personlige data

    Grundejerforeningen@aabjergvejen.dk  Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Generalforsamling 2024 Indkaldelse til generalforsamling 21 maj 2024
Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 21. maj 2024 kl. 19.00

Hermed indkaldes du/I til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.

Den afholdes som sædvanligt i Københavns Højskoles lokaler som ligger Damstien 25, Vanløse.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. april.

Forslag/spørgsmål kan rettes til:
Formand Signe Schlegel, email: langkaervej13b@gmail.com

Særskilt dagsorden udsendes senest 1 uge før.


21-02-2024 - 31-07-2024 - Carsten hvidberg
til sidens top    |    WebMaster