area_41

 

   Præsentation

   Servitutter

   Vedtægter

   Bygnings- og haveregler

   YouSee aftale

 

   Bestyrelsen

   Generalforsamling - beretning/referater

   Generalforsamling - regnskab

   Behandling af personlige data

    Grundejerforeningen@aabjergvejen.dk  Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Generalforsamling 2024 Indkaldelse til generalforsamling 21 maj 2024
Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 21. maj 2024 kl. 19.00

Hermed indkaldes du/I til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.

Den afholdes som sædvanligt i Københavns Højskoles lokaler som ligger Damstien 25, Vanløse.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. april.

Forslag/spørgsmål kan rettes til:
Formand Signe Schlegel, email: langkaervej13b@gmail.com

Særskilt dagsorden udsendes senest 1 uge før.


21-02-2024 - 30-06-2024 - Carsten hvidberg
Arbejdsdag Arbejdsdag
Arbejdsdag søndag 5. Maj 2024 kl. 10-13

Opgaver:

Generelt:
Luge bede og fliser på fællesområder.
Opsamle visne blade i bede.

Ved legepladsen:
Murens sokkel skal males.

Flere opgaver på vej når vi nærmer os dagen

Vi mødes på legepladsen kl. 10, hvor arbejdsopgaverne fordeles.
Vi spiser sammen ca. kl. 13.

Vel mødt
Bestyrelsen
15-01-2024 - 10-05-2024 - Carsten
Salte og snerydning Regler for snerydning.
Opdateret: 16.1.24:
Manglende snerydning er skraldemanden argument for at der ikke at hentet affald i sidste uge.
jf. https://nemaffaldsservice.kk.dk/#

fra 27.1.2023.
Om vinteren er det vigtigt at ALLE grundejere selv varetager saltning og snerydning.

Reglerne fremgår af dette link til Københavns Kommune om privat fællesvej:
LINK
www.kk.dk/borger/parkering-trafik-og-veje/trafik-og-veje/vinter-i-koebenhavn/her-skal-du-salte-og-snerydde

Man har altså ansvaret ud til midten af vejen selvom der er p-pladser og fælles stier rundt om grunden. Også selv man ikke er hjemme.
27-11-2023 - 08-03-2024 - carsten hvidberg
til sidens top    |    WebMaster