Til forsiden Grundejerforeningen Åbjergvejens Rækkehuse


    Præsentation     Bestyrelsen     GF beretning     GF regnskab     Vedtægter     Bygnings- og haveregler     Servitutter

Servitutter

Dato Filnavn Påtaleret
18.05.1892 Købekontrakt
20.09.1893 Købekontrakt – grænseforpligtelser, færdsel, bebyggelseshøjde
12.04.1926 Deklaration - forretning mod Ålekistevej Københavns Magistrat
24.01.1936 Deklaration + byggeservitut – areal definition og anvendelse Københavns Magistrat
18.11.1954 Byplanvedtægt Københavns Kommunalbestyrelse
28.10.1958 Deklaration - forretning mod Ålekistevej
04.02.1961 Deklaration – fælles spildevandsafløb Københavns Magistrat
05.02.1964 Retningsplan – færdsel og bebyggelse Københavns Magistrats 4. afdeling
13.05.1964 Deklaration – belysning
20.07.1965 Deklaration – fælles spildevandsafløb Københavns Magistrat
16.02.1966 Ejerlauget: “Aabjergvejs Rækkehuse” – udstykning, bebyggelsen, brandmur, private hegn, fælleshegn, haver, benyttelse, skitlning, parkering, veje, vejbelysning, stikledninger, grundejerforening, medlemsbidrag Grundejerforeningen, Københavns Magistrats 4. Afdeling for byggelov anliggender.
30.06.1966 Meddelelse - iht byggelov vedr. Fjernelse af brandmure
14.10.1966 Udstykning – forretning mod Ålekistevej> Københavns Magistrat
15.11.1966 Påtegning – udstykning
28.11.1966 Deklaration – fælles spildevandsafløb Københavns Magistrat
05.12.1966 Påtegning – fælles spildevandsafløb Københavns Magistrat
27.04.1967 Meddelelse - fjernelse af brandmure, anvendelse af kælderrum
25.01.1968 Meddelelse – fjernelse af brandmure, anvendelse af kælderrum, fjernelse af tanke foran byggelinien, ændring af trappe- og skaktfremspring foran byggelinien, ændringer i terrænet ift. Tilladte højder
01.04.1968 Deklaration - vedr. bebyggelsesplan, stiarealer, renholdelsesansvar Københavns Magistrats 4. afdeling
03.04.1975 Deklaration – vindfangsudformning Københavns Magistrats 4. afdeling
02.1993 Deklaration – Belysningsvæsen og fjernvarme Lov, Københavns Magistrats 4. Afdeling
11.02.2000 Servitut - vedrørende fælles antenneanlæg under Antennelauget for Aabjergvejens rækkehuse Antennelauget for Aabjergvejens Rækkehuse ved antenneudvalget eller Grundejerforeningen for Aabjergvejens Rækkehuse ved bestyrelsen.
til sidens top    |    WebMaster