area_41

 

   Præsentation

   Servitutter

   Vedtægter

   Bygnings- og haveregler

   YouSee aftale

 

   Bestyrelsen

   Generalforsamling - beretning/referater

   Generalforsamling - regnskab

   Behandling af personlige data

    Grundejerforeningen@aabjergvejen.dk  Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Foredrag om forebyggelse af indbrud Oplæg vedr. nabohjælp.
Til generalforsamlingen den 25. August har vi booket en ekspert fra botrygt.dk.
Indbrudseksperten Bent holder et oplæg på ca. 45-60 minutter, hvor emnerne bl.a. er den aktuelle
indbrudssituation, sikring af egen bolig, nabohjælp, og hvad man ellers selv kan gøre.
Undervejs kan I stille spørgsmål og få konkret rådgivning.
I får diverse materialer og film at se. Bl.a., hvordan en indbrudstyv arbejder og tænker.

04-03-2020 - 20-09-2020 - Carsten Hvidberg
Generalforsamling tirsdag 25. August 2020 Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 25. August 2020 kl. 19.00

Hermed indkaldes du/I til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.
tirsdag den 25. August kl. 19.00
Sted: Damstien nr. 25 (højskolens lokaler)

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. Juli
Spørgsmål kan rettes til formand Signe Schlegel.

Særskilt dagsorden undersendes ca. 14 dage før.

Vi opkræver det sædvanlige kontingent kr. 2000 pr medio juli md.

(Grundet corona situationen har vi udskudt årets generalforsamling fra 13. Maj)

pbv
Carsten Hvidberg
09-01-2020 - 01-10-2020 - carsten hvidberg
til sidens top    |    WebMaster