area_41

 

   Præsentation

   Servitutter

   Vedtægter

   Bygnings- og haveregler

   YouSee aftale

 

   Bestyrelsen

   Generalforsamling - beretning/referater

   Generalforsamling - regnskab

   Behandling af personlige data

    Grundejerforeningen@aabjergvejen.dk  Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Generalforsamling onsdag den 13. maj 2020 Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling onsdag 13. maj 2020 kl. 19.00

Hermed indkaldes du/I til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.

Tid: onsdag den 13. maj kl. 19.00
Sted: Damstien 25 (højskolens lokaler)

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. april.
Spørgsmål kan rettes til formand Signe Schlegel.

Særskilt dagsorden undersendes i primo maj md.

pbv
Carsten Hvidberg
09-01-2020 - 01-06-2020 - carsten hvidberg
Arbejdsdag Arbejdsdag
Næste arbejdsdag er søndag den 3. maj fra kl 10.00
Mere info følger
Pbv
Carsten
04-01-2020 - 11-05-2020 - Carsten Hvidberg
til sidens top    |    WebMaster