area_41

 

   Præsentation

   Servitutter

   Vedtægter

   Bygnings- og haveregler

   YouSee aftale

 

   Bestyrelsen

   Generalforsamling - beretning/referater

   Generalforsamling - regnskab

   Behandling af personlige data

    Grundejerforeningen@aabjergvejen.dk  Bestyrelsesarbejde
Nyheder
Foredrag om forebyggelse af indbrud Oplæg vedr. nabohjælp.
Til generalforsamlingen den 13. Maj har vi booket en ekspert fra botrygt.dk.
Indbrudseksperten holder et oplæg på ca. 45-60 minutter, hvor emnerne bl.a. er den aktuelle
indbrudssituation, sikring af egen bolig, nabohjælp, og hvad man ellers selv kan gøre.
Undervejs kan I stille spørgsmål og få konkret rådgivning.
I får diverse materialer og film at se. Bl.a., hvordan en indbrudstyv arbejder og tænker.

04-03-2020 - 20-05-2020 - Carsten Hvidberg
Generalforsamling onsdag den 13. maj 2020 Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling onsdag 13. maj 2020 kl. 19.00

Hermed indkaldes du/I til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen.

Tid: onsdag den 13. maj kl. 19.00
Sted: Damstien 25 (højskolens lokaler)

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. april.
Spørgsmål kan rettes til formand Signe Schlegel.

Særskilt dagsorden undersendes i primo maj md.

pbv
Carsten Hvidberg
09-01-2020 - 01-06-2020 - carsten hvidberg
Arbejdsdag Arbejdsdag
Næste arbejdsdag er søndag den 3. maj fra kl 10.00
Mere info følger
Pbv
Carsten
04-01-2020 - 11-05-2020 - Carsten Hvidberg
til sidens top    |    WebMaster