Åbjergvejens Rækkehuses Antennelaug


    Antennelauget     Bestyrelsen     GF beretning     GF regnskab     Vedtægten     Fejlmelding     Nyheder

 
Kabel-TV Kvik-link
Antennelauget stiller et medlemsskab til rådighed for grundejerforeningen Åbjergvejens Rækkehuses medlemmer.

Medlemskabet giver adgang til at modtage YouSee's Grundpakke og til at bestille yderligere programpakker og serviceydelser hos YouSee.

Internet adgang (bredbånd) kan bestilles separat.

Se Vedtægten for Antennelauget.

Årligt kontigent
2017: kr. 2.450
2018: besluttes på generalforsamlingen i maj og opkræves i efteråret.

 Driftinformation

 Hjælp fra YouSee

 Nabolandskanalerne

 Netværks-id

 Nyheder

 

 Undgå flimmer

 YouSee Plus/bokse

Fejl, ansvar og service

Har du behov for at fejlmelde skal det ske til YouSee. Få hjælp fra YouSee. Oplys Kundenr. 6027 og din adresse til YouSee.

Hjælp dig selv inden du kontakter YouSee. For at spare dig selv, bør du fjerne alle eventuelle kabler, forstærkere og fordelere og tilslutte et (1) TV direkte til udtaget med brug af et (nyt) kabel, som ved anskaffelsen var mærket som YouSee-Ready. Hvis det ikke fjerner fejlen skal du henvende dig til YouSee's tekniske service for hjælp. Den nævnte øvelse er det, som YouSee vil bede dig afprøve.

Anlægget er tinglyst som fælleseje fra leveringspunkt til og med udtagsdåsen i den enkelte ejendom. Den enkelte ejer er derfor erstatningsansvarlig, hvis skader påføres anlægget, uanset om ejeren er medlem eller ej af Antennelauget.

Mine muligheder

Alle YouSee's ekstra muligheder bredbånd/Internet, telefoni, leje film, osv. skal du selv bestille og betale direkte hos YouSee. Du skal oplyse vores anlægsnummer [Kundenr. 6027] og din adresse til YouSee.

Mit TV

Den enkleste løsning er, at have et TV, som dels kan modtage MPEG4 og dels har indgang for DVB-C (kabel). Med dette kan man se alle kanaler, som YouSee leverer i den bestilte pakke.

Hvis TV'et kun har adgang for DVB-T (antenne), så kan man købe eller leje en boks til konvertering af alle kanaler til dit TV. Man får ikke den høje billedkvalitet med, men man kan se alle programmerne.

YouSee tilbyder naturligvis en boks med særlige fordele (stop-og-start udsendelser, se arkiverede udsendelser fra DR og snart TV2, bestil film, optag udsendelser, som du kan afspille senere). Den kan du se her som køb eller leje. Denne boks løser DVB-C til DVB-T og MPEG4 tilpasningen. Det er der også andre bokse, der gør. Se efter om disse er mærket med "YouSee Ready". Boksen skal man bestille selv hos YouSee.

Digitale programmer kræver DVB-C tuner i TV eller i separat boks. Find dit netværks-id hos YouSee her.

Verdens TV Copydan

Se hvilke programmer, der er . CopyDan, som er en del af Verdens TV giver adgang til at få danske undertekster på vore nabolandes egenproducerede programmer.

Udviklingen og mulighederne

Udviklingen og mulighederne for et endnu bedre tilbud følges og vurderes løbende af bestyrelsen, som holder medlemmerne underrettet gennem nyheder og ved information til generalforsamlingen.

Der er pt. ikke planer om at foreslå ændringer af den nuværende installation eller de tilhørende leverancer.

Se resultat og konklusion på Antennelaugets forbrugerundersøgelse i januar 2010.

Vi er medlem af Forenede Danske Antenneanlæg (FDA)

Nyheder